Verkstad & rättigheter

nya bilar

Felsökning av bil

Du har precis köpt en ny bil och inte långt därefter märker du att något är fel på den. Vad gör du då och vad har du för rättigheter? I den här texten går vi igenom lite om detta.

Vilka rättigheter har du?

Har du köpt bilen av en bilhandlare gäller konsumentköpslagen. Är bilen dessutom ny har den med all sannolikhet en nybilsgaranti som täcker de mesta av eventuella fabriksfel. När man köper något kan det vara bra att veta att enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera i upp till tre år efter köptillfället. Viktigt är att komma ihåg att konsumentköplagen inte gäller mellan privatpersoner. Så har du köpt din bil begagnat gäller den så kallade köplagen om inte annat angavs vid köptillfället. När man köper en bil begagnat gör man det ofta i befintligt skick, så risken är mycket stor att den har en del fel redan. Men något kan ändå anses vara felaktigt i efterhand. Till exempel om bilen inte var som säljaren påstod eller om säljaren undanhållit viktig information gällande problemen med bilen. Vill du ångra ditt köp på dessa grunder får du själv ta det till Tingsrätten då allmänna reklamationsnämnden (ARN) inte tar fall mellan privatpersoner.

Upptäckta fel efter du köpt bilen

Som regel ska bilen vara trafiksäker när du köper den, annars räknas det alltid som ett fel. I andra fall styr konsumentköplagen vad som är att anse vara ett fel på bilen. Dock är det viktigt att tänka på att det som avtalades när bilen köptes spelar stor roll. Till exempel kan du ha valt själv att köpa en begagnad bil som inte är trafiksäker. Ett fel som uppstår/visar sig inom sex månader betraktas som något som existerat redan vid köptillfället, så till vida det inte går att bevisa något annat. Har du eller någon du känner en OBD-II-läsare är det alltid att rekommendera att du läser av bilen innan ett köp, för att se vad bildatorn har lagrat för några fel. Kanske stämmer inte det med vad säljaren säger och då är risken att det finns något annat man har ljugit eller undanhållit för dig också.

Garanti

Garanti är inget som tillverkaren måste lämna, men det är något de flesta ändå gör. Det blir förstås väldigt dålig publicitet för företaget om en ny bil går sönder inte långt efter inköp och ägaren dessutom måste betala för det själv. Folk tenderar att inte bli lika arga när något går sönder om de inte behöver betala för reparationen. Det kan också vara så att det är bilhandlaren som lämnar en garanti. Garantier ger dig i regel ett bättre skydd än vad konsumentköplagen gör, men det gäller inte i samtliga fall. Dock kan aldrig en garanti vara sämre än konsumentköplagen.

Reklamera bilen

Behöver du reklamera en bil har du tre år på dig enligt konsumentköplagen. Detta gäller förstås för fel som inte borde ha uppkommit med normal användning av bilen. Vad som är att betraktas som normal användning beror på modellen, då det till exempel anses vara normalt för en Jeep att köra off road medan en liten Smart inte ska göra det. Upptäcker du ett fel ska det reklameras inom rimlig tid, väntar du för länge och fortsätter köra med ett fel riskerar du att lagen inte gäller längre. Detta om felet leder till allvarliga skador på grund av att du fortsatte att köra med bilen några månader efter att felet upptäckts. Då kan det bli du som får stå för kostnaden av reparationen.

Tvist med bilhandlaren

Upptäcker du ett fel som bilhandlaren inte vill gå med på att reparera av olika anledningar, kan du anmäla tvisten till ARN. Det är också bra att ha en tredje, oberoende part med som kan göra en teknisk bedömning av bilen.